ข่าวด่วน
You are here: Homeข่าวภายในประเทศผลวิจัยค่าแรงขั้นต่ำ 7 จังหวัด

ผลวิจัยค่าแรงขั้นต่ำ 7 จังหวัด

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เผยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน อาจทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีถึง 1แสน 3หมื่นรายต้องปิดกิจการ และกว่าร้อยละ 40 อาจเลิกจ้างแรงงานที่เป็นเยาวชน ขณะเดียวกันระบุว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐยังไม่ตรงจุด

 

นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยผลการวิจัยเรื่อง ค่าแรงขั้นต่ำ: บทเรียน ผลกระทบ และการปรับตัว ว่า การปรับขึ้นค่าแรงใน 7จังหวัดนำร่อง ที่ผ่านมา ทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 16.2 และจำเป็นต้องปรับราคาผลผลิตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 13.8 แต่ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ เนื่องจากการแข่งขันด้านราคา และเป็นไปได้ว่าในช่วง 18 เดือนข้างหน้า อาจมีเอสเอ็มอีที่ต้องปิดกิจการ กว่า 1แสน 3หมื่นราย เนื่องจากผลกระทบเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ และต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น

 

ซึ่งผลการสำรวจยังพบว่า ในช่วง 8 เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่นำร่อง 7 จังหวัดกว่าร้อยละ 38.9 จากที่มีอยู่เกือบ 9 แสนราย อาจต้องเลิกจ้างแรงงานที่มีอายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานที่มีรายได้ขั้นต่ำ และภายในเวลา 12-18 เดือนข้างหน้า นายจ้างจะเลือกปรับตัว โดยการกระตุ้นให้แรงงานทำงานคุ้มค่าจ้างมากขึ้น การลดต้นทุนส่วนที่นอกเหนือจากค่าแรง และนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงาน

 

นอกจากนี้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาท ทำประเทศไทยมีค่าแรงขั้นต่ำใกล้เคียงกับประเทศฟิลิปปินส์ และสูงกว่าประเทศที่เหลือในอาเซียนทั้งหมด โดยสูงกว่ามาเลเซียร้อยละ  14 อินโดนีเซียร้อยละ 92 ลาวร้อยละ 220 และสูงกว่ากัมพูชาถึงร้อยละ 380 ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาว โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กล่าวด้วยว่า มาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยเหลือเอสเอ็มอียังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ เช่น สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ แต่ไม่มีมาตรการรับซื้อคืนเครื่องจักรเก่าในราคาที่เหมาะสม ทำให้ต้นทุนเครื่องจักรใหม่ค่อนข้างสูง และมีเอสเอ็มอีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากมาตรการเหล่านี้

 

สำหรับข้อเสนอของทีมวิจัย เพื่อให้รัฐบาลดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือ การดูแลต้นทุนการผลิต การส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งช่วยหาตลาดใหม่ ตลอดจนพัฒนาทักษะในการทำงานของแรงงานให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางธุรกิจในปัจจุบัน

 

Produced by VoiceTV

ขอบคุณแหล่งที่มา : RSS - News : Voice News วอยซ์นิวส์ ข่าวที่สร้างสรรค์ ทันสมัย ให้สติปัà¸�à¸�า / Voice TV

;
Scroll To Top